mandag 2. oktober 2017

Melvoldjordet

Rett ved E6 og midt mellom Oslo og Gardermoen, finner vi Frogner i Sørum kommune. Tettstedet er i kraftig vekst, mye takket være jernbanen som tar pendlerne inn til Oslo på kun 21 minutter. Etterhvert skal togstasjonen flyttes og der finner vi Melvoldjordet, hvor Cartas nå planlegger for flere hundre nye boliger.

Tomten er avsatt i kommuneplanen til bolig, og det er gitt grønt lys i kommunestyret for reguleringsarbeid. I følge ny kommuneplan romme nærmere 800 boliger. Cartas ønsker i tillegg til å bygge boliger, å også legge til rette for urbane kvaliteter og barnehage.

I desember 2019 fullførte vi et parallelloppdrag hvor TAG, Code og 3XN kom med tre ulike forslag til utnyttelse.Som det fremkommer av tegningene ser vi for oss ulike boligtyper, blant annet ønsker vi å legge til rette for Tryggbo, et boligkonspet med høy standard, mye areal til fellesskap, en rekke servicefunksjoner og omsorgsteknologi.

Se film under som helt enkelt viser tomten.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontakt

Telefon :

+47 991 53 316

Addresse :

Eidsvågveien 150,
5105 Eidsvåg

E-post :

kari@rexir.no