Rexir Utvikling AS

Vi utvikler byer bydeler hjem

Våre prosjekter Har du en tomt?

Om oss

Kompetanse
Kaffe
Galskap
Hva gjør vi?

6500 boliger.

Utvikler for det gode liv

Vi utvikler konsepter og prosjekter som skal være unike, både for sluttbruker og for samarbeidspartnerne. Rexir Utvikling er en del av ReXir Holding og har hovedkontor i Bergen. Rexir er eid av TA Holding og JOJ Tertnes Holding. Vi har prosjekter i hele Norge og er konstant på jakt etter flere tomter og eiendommer som kan utvikles. Vi ønsker ikke ferdige prosjekter, men tar gjerne langsiktige prosesser. Ønsker du å samarbeide med oss? Ta kontakt for et møte!

Kari Sørebø er daglig leder i selskapet og har med sin bakgrunn fra Forsvarsbygg, Opus og Hordaland Fylkeskommune lang erfaring med reguleringsprosesser. Olaus Bjuland er ansatt som rådgiver, men ansvar for tomtesøk i tillegg til å ha hovedsansvar for aktiviten i Rogaland. Snart kommer flere med på laget. Følg med.

Dette gjør vi

Tomtesøk

Vi har egne ansatte og flere digitale hjelpemidler for raske og målrettede tomtesøk. Vi er alltid på jakt etter nye tomter og prosjekter.

Utvikling

Med vår store reguleringskompetanse, foretrekker vi prosjekter hvor vi kan bidra til verdiutvikling i godt samarbeid med offentlige myndigheter og ledende fagmiljø.

Konsepter

Vi har flere konsepter, deriblant for eldre, hvor vi samarbeider med større diakonale organisasjoner. Les mer om Tryggbo under våre prosjekter.

Rådgivning

Vi hjelper mange av våre "konkurrenter" med å lykkes i sin eiendomsutvikling. Både som partner i prosjekt og som uavhengig rådgiver.

Våre prosjekter

Langerudlia (Nannestad)


Hvor i Norge er det gøyest å bo? Hvor er det tryggest å vokse opp? Hvilket sted hadde vunnet dersom barna valgte?

Det heter at "et samfunn som er godt for barna, er godt for alle". Det tror vi på, derfor utvikler vi Vennebo, et nytt boligkonsept.

Langerudlia i Nannestad er perfekt for Vennebo. Tomten på nærmere 400 dekar ligger kun 10 minutter fra Gardermoen, har fantastisk utsikt over nordre Romerike og den går klar av de klassiske konflikttemaene i Nannestad: jordvern, flystøy og markagrensen. Vennebo skal være stedet barna vil bo. Med arkitektkonkurranser for uteområdene, aktiv medvirkning fra barn i nærområdet, store bilfrie arealer, rom for fellesskap, tilbud om gratis samlivskurs og mye mer, tror vi at vi skal kunne skape noe unikt.

Avtalen med grunneierne ble signert september 2018 og det er ventet at utviklingsarbeidet vil gå over flere år. Antatt boligpotensial er på mer enn 150.000 kvm. Det legges også opptil barnehage og muligens dagligvare. TAG Arkitekter er tilknyttet prosjektet.

Ullandhaug

Tomt på 11 dekar, godkjent for cirka 10.000 kvm studentboligareal. Er en del av områdeplanen for Ullandhaug med dagens universitet og også tett på nytt sykehus. Cartas er i gang med reguleringsarbeidet og avventer nå kommunal behandling.


Gartneritomten, Vestby

Gjennom sentrumsplanen (vedtatt desember 2016) har Vestby kommune vedtatt boligformål med 200 prosent utnyttelse på den 16 dekar store tomten, kalt "Gartneritomten". Tomten eies av Guto AS og søker nå en partner for realisering.  Cartas bistår i dette arbeidet.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre med om mulighetene her.

Melvoldjordet


Rett ved E6 og midt mellom Oslo og Gardermoen, finner vi Frogner i Sørum kommune. Tettstedet er i kraftig vekst, mye takket være jernbanen som tar pendlerne inn til Oslo på kun 21 minutter. Etterhvert skal togstasjonen flyttes og der finner vi Melvoldjordet, hvor Cartas nå planlegger for flere hundre nye boliger.

Tomten er avsatt i kommuneplanen til bolig, og det er gitt grønt lys i kommunestyret for reguleringsarbeid. I følge ny kommuneplan romme nærmere 800 boliger. Cartas ønsker i tillegg til å bygge boliger, å også legge til rette for urbane kvaliteter og barnehage.

I desember 2019 fullførte vi et parallelloppdrag hvor TAG, Code og 3XN kom med tre ulike forslag til utnyttelse.Som det fremkommer av tegningene ser vi for oss ulike boligtyper, blant annet ønsker vi å legge til rette for Tryggbo, et boligkonspet med høy standard, mye areal til fellesskap, en rekke servicefunksjoner og omsorgsteknologi.

Se film under som helt enkelt viser tomten.


Biskopshavn


Rett bak Norges Handelshøyskole, med fantastisk sjøutsikt og kort vei til ny bybanetrasé, er Biskopshavn et svært spennende nytt boligområde i Bergen. På til sammen 18 dekar tomt (fordelt på fire byggefelt) har vi rom for mange hundre nye boliger, ny butikk og ulike servicetilbud. Total utbygging på 38.000 kvm fordelt på fire tomter.

Reguleringsplanen er allerede godkjent, utbyggingen er startet og i januar 2020 ble siste tomt/byggefelt solgt. Mer info om byggherre kommer snart.

Øverste foto: Mathias Starefoss Andersen 

Myrdal

1540 boliger, ingen biler, tett på idrettsparken og nært fremtidig bybanenett. I Åsane utvikler vi nå Myrdal til Bergens største nye boligområde, med store miljøambisjoner og helt i tråd med byrådets strategiske kart for fortetting.

Området er avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealkart og Cartas meldte før jul 2016 oppstart av reguleringsplan. Arkitektfirmaet MAD vant arkitektkonkurransen for området som nå utvikles sammen med vår faste samarbeidspartner, OPUS. Vi arbeider med Breeam-sertifisering og håper nå på byrådets "velsignelse" i forbindelse med behandlingen av ny kommuneplan.

Isabelle Netz ved NTNU har skrevet en svært spennende masteroppgave om utbyggingen på Myrdal. Den vil vi så snart som mulig legge ut på våre nettsider.

Saurås

Tomteområde like nord for Åsane senterområde, før nye IKEA. Er under konseptutvikling sammen med ulike samarbeidspartnere. Plass til 250 boliger.

Kontakt

Telefon :

+47 991 53 316

Addresse :

Eidsvågveien 150,
5105 Eidsvåg

E-post :

kari@rexir.no